Move2You Move2You Move2You
0
Move2You
Move2You
Kezdőlap Élő edzés Webshop Blog Receptek Étrendek Konzultáció Belépés Eddz velem!


MOVE2YOU.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) szabályozza a www.move2you.hu honlapnak (a továbbiakban Honlap), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ott fellelhető bármely termék, szoftver - használatát (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

 

A Honlap üzemeltetője (a továbbiakban a Honlap üzemeltetője):

Cégnév: Move2you Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Tavirózsa utca 13.

Cégjegyzékszám: 03 09 123947

Adószám: 23784099-1-03

Telefonszám: +36-70/7723566

Email: info@move2you.hu

 

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „Move2you” kifejezés bármilyen jellegű használatára.

  

 1. Szolgáltatás igénybevétele

1.1 A Szolgáltatás igénybevétele megelőzően el kell fogadnia jelen Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználási feltételek az Move2you-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, nem lesz jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. A Honlap használata érdekében történő regisztrációval a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A regisztrációval a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásokat Felhasználóra nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. Amennyiben a Szolgáltatást regisztráció nélkül veszi igénybe, a Szolgáltatás használata a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti. A jelen jogügyletből fakadó esetleges jogviták esetére a felek a pertárgy értéktől függően alávetik magukat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság illetékességének.

1.2 A szerződés alapján jogosulttá válik a Szolgáltatásnak jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő igénybevételére, ideértve a Honlap, illetve annak egyes elemei, szoftverei felhasználását.

1.3 Jelen Felhasználási Feltételek tartalmát a Honlap üzemeltetője egyoldalúan jogosult megváltoztatni. A hatályos Felhasználási Feltételeket a Honlap üzemeltetője a https://www.move2you.hu/content/read/aszf-5 linken teszi közzé. A Szolgáltatásnak a Felhasználási Feltételek módosítását követő igénybevételével a módosított Felhasználási Feltételeket elfogadod. A Jelen Felhasználási Feltételek a Honlap valamennyi használójára vonatkozik.

1.4 A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, akik a hasonló jellegű szerződések megkötéséhez szükséges szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánljuk a gyakorlatok végzését terhesség esetén, illetve ha olyan betegségben szenvedsz, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtét után lábadozol. Ha kétségeid vannak, kérd ki kezelőorvosod véleményét. Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülsz, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot azonnal hagyd abba. Ha a fájdalom, rosszullét nem múlik, fordulj sürgősen orvoshoz. A szolgáltatást mindenki saját felelősségére használhatja!

1.5 A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

A regisztrációhoz szükséges kötelező az alábbi adatok megadása:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

Hasznos lehet további adatok megadása is, azonban azok nem kötelezőek.

A regisztráció során Felhasználó választhat egy jelszót, amelyet köteles titokban tartani. A jelszó titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felel. Tudomásul veszi, hogy a jelszóval kapcsolatban történő bármilyen visszaéléssel kapcsolatban bekövetkező bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Felhasználó felelős a jelszó illetéktelen személyek által történő megszerzésével bármely harmadik személynek okozott bármilyen jellegű kárért. Amennyiben tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába került, illetve azzal bármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles azt haladéktalanul jelezni a Honlap üzemeltetőjének.

Felhasználó szavatolja és teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa megadott adatok valóságáért. A személyes adatokkal kapcsolatban elkövetett bármilyen jellegű visszaélés miatt a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adataidat a szerződésben meghatározottak szerint kezelje, továbbítsa, feldolgozza. Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a regisztrációnak feltétele a szerződésben meghatározott adatok megadása. A kezelendő adatok köre: a regisztráció során megadott Név, Születési idő, Állampolgárság, Nem, e-mail cím, telefonszám, illetve vásárlás esetén a számlázási név, cím, adószám (a továbbiakban Adat).

 A fent megjelölt személyes adatai kezelésének célja részben a honlap használata, részben a Honlap üzemeltetőjének szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából kerül sor.

 A fenti adatkezeléshez a regisztrációval kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelést bármikor megtilthatja. Az adatokat a Honlap üzemeltetője törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy így rendelkezik. Amennyiben nem kívánja, hogy a későbbiek során elektronikus üzenetünkkel megkeressünk, kérjük iratkozzon le, amelyet a leiratkozas@move2you.hu e-mail címre küldött levéllel megtehet. Ilyen irányú kérés esetén e-mail címet a címlistából töröljük.

 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak az általa választott fizetési móddal kapcsolatosan adhat meg adatokat. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

 

 1. Előfizetés

A Felhasználó díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás időszakos, részletes vagy teljes tartalmára vagy – ha elérhető - a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz.

 A Move2you saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánlja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: ”Ingyenes időszak”)

 A Move2you és szerződéses partnerei időről időre kuponokat kínál fel a Felhasználóknak, amivel a Szolgáltatás igénybe vehető. Amennyiben az egyedi kampányokra vonatkozó szabályzatok másként nem rendelkeznek, ha egy Felhasználó egy kupont bevált, akkor egy alkalommal promóciós jelleggel és korlátozott ideig hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (a továbbiakban: „Kupon Kampány”).

 Az oldalon lévő fizetős Szolgáltatások és a move2you.hu oldalon vásárolt termékek ellenértékéről, a Move2you Kft., a törvényi kötelezettségének eleget téve, NAV által elfogadott elektronikus számlát állít ki, amelyet a regisztráció során megadott email címre küldünk el.

 

 1. Díjak és fizetés

 A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, továbbá a választott fizetési módokra vonatkozó adatok, kupon kód vagy bármely más adat, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: „Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg

 3.1  A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A Move2you Kft. kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.

3.2 A Felhasználó a díjat a Move2you Kft. által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

3.3 Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, a Move2you Kft. azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz. 

3.4 A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "Bankkártyás fizetés" opciót válasszák, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet e-mailben is megküldünk. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

 1. Regisztráció törlésére, szerződésszegés.

A regisztráció törlésével a Honlap üzemeltetője és a Felhasználó között lévő szerződés megszűnik.

A Honlap üzemeltetője jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben súlyos szerződésszegést követsz el. Ebben az esetben a Honlap üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítését követelni.

A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem tanúsíthat jogellenes magatartást. Jogellenes magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, amely akár a Szolgáltatás nyújtásának, akár a Szolgáltatás igénybevételének helyén:

- szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,

- harmadik személy szerzői jogát sérti,

- harmadik személy személyhez fűződő jogát sérti,

- a Honlap üzemeltetőjének, bármely alvállalkozójának, alkalmazottjának a Honlappal kapcsolatos bármely szerzői jogát sérti,

- a Honlap bármely tartalmának, elemének - ideértve az esetleges reklámokat is - a Honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése, módosítása, feldolgozása, visszafejtése, többszörözése, előállítása, terjesztése, sugárzása, közvetítése, bármely más módon történő megjelenítése, értékesítése, licencbe adása, vagy bármely más módon történő felhasználása,

- a Honlappal kapcsolatban elkövetett engedély nélküli számítógépes behatolás, vírusok és más kártékony számítógépes programok feltöltése.

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy jogellenes magatartást tanúsít, illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Honlap használatától eltiltani. Az eltiltás következtében elszenvedett bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

Felhasználót a jogellenes magatartással okozott bármilyen jellegű kárért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terhel. Az ilyen magatartásokkal összefüggésben a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben jogellenes magatartással kapcsolatban a Honlap üzemeltetőjét bármilyen hatóság vagy bíróság kártérítés vagy bírság, büntetés stb. megfizetésére kötelezi, Felhasználó köteles a Honlap üzemeltetője számára megfelelő kártérítést nyújtani.

 

 1. Vegyes rendelkezések

5.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

5.3. A felhasználó a 5.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

5.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

 

 1. Hatály és módosítás

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

 1. Módosítások és változtatások

7.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Move2you Kft. jogosult az észszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit.

7.2 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Move2you Kft. jogosult az észszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A tartalommal kapcsolatos módosítás akkor minősül lényegesnek, ha a Szolgáltatás tartalmának mennyiségét nagy mértékben csökkentik vagy a tartalom általános irányultsága lényegesen megváltozik.

 

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés határozott időszakra jön létre, amely az időszak lejártával automatikusan megszűnik.

 

 1. Szellemi tulajdonjogok

9.1 A Move2you Kft. nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

9.2 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Move2you Kft.-vel megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

 

 1. Biztosíték

10.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

10.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet.

 

 1. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

11.1 A Felhasználó köteles bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát jelenteni a Move2you Kft.-nek a lehető leghamarabb, de nem később mint ezen jelenségek felmerülését követő 7 napon belül annak érdekében, hogy kompenzációra jogosult legyen.

11.3 Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek.

 

 1. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Move2you Kft.-nek, annak munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

 1. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Move2you Kft.-nek az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

 

 1. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, az Előfizető a megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Move2you Kft.-val.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 1. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 2. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek